வெள்ளி, 1 ஜூலை, 2016

தகவல் 1

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் இஸ்லாமிய ஆட்சி வரலாற்றுத் தொடரில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் இன்னும் வரவேண்டிய பகுதிகள் அதிகம் உள்ளன. இன் ஷா அல்லாஹ் விரைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிவரும். தங்கள் பாராட்டுதலுக்கும், அறிவுறுத்தலுக்கும் எனது நன்றிகள். வஸ்ஸலாம்
கூ.செ. செய்யது முஹமது.